Tel: 040-4856 212

fo-nummer: 2803163-4

Fastighets Ab Kronoby bostäder är ett av Kronoby kommun helägt fastighetsbolag med totalt 100 hyresbostäder.  Fastighets Ab Kronoby bostäder grundades 1.7.2017 då de tre fastighetsbolagen Fastighets Ab Båskgränd i Kronoby, Fastighets Ab Hembo i Nedervetil och Fastighets Ab Veteranhuset i Terjärv fusionerades.

styrelsen:

styrelsen består av ULF STENMAN / ordförande, BERNT STORBACKA,  Mikael Grahn


Disponent: Anders Wentin
040-4856212
bokförare: anna-maria Forss