040-4856 212

irtisanominen

Vuokrasopimus on aina irtisanottava kirjallisesti.

Irtisanomisaika on kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on tehty.

Vuokrasopimus voidaan irtisanoa kolmella tavalla: 

  • Irtisanominen tehdään kirjallisena kotisivun kautta. 
  • Käymällä Kronoby bostäderin toimistossa.
  • Kirjoittamalla vapaamuotoinen allekirjoitettu irtisanominen joka lähetään osoitteeseen Fastighets Ab Kronoby Bostäder, Säbråntie 2, 68500 KRUUNUPYY.